Generelle betingelser

1. Information om os

Denne side administreres af og varerne du køber vil leveres af ROImedia E-Commerce BV (”vi”). Vi er registreret hos Rotterdam Handelskammer under firmanummeret 59675594 med vores registrerede kontor hos De Giesel 5, 6081 PG Haelen, Holland, som er vores primære handelsadresse.

Vores VAT-nummer er NL853599907B01

Du kan kontakte os via e-mail hos service@indeshop.dk, eller skrive til os på vores registrerede adresse der er givet ovenover. indeSHOP er certificeret af Trusted Shops og har forpligtet sig til Trusted Shops kodeks, som kan ses på www.trustedshops.co.uk

2. Din personlige information

Vi vil bruge din personlige information i overensstemmelse med vores privatlivspolitik, som du kan se here.

3. Bestilling

Du kan placere en bestilling til at købe varer der annonceres for salg på denne side ved at følge vejledningen på skærmen efter du har klikket på den vare du ønsker at købe. Du vil have mulighed for at kontrollere og korrigere enhver fejl i indtastningen i din ordre indtil det punkt hvor du placerer din ordre ved at klikke ”Bestil med forpligtelse til at betale”-knappen på siden for kassen. Hvis du indsender en ordre på varer via denne side ved at klikke ”Bestil med forpligtelse til at betale”-knappen, er din ordre et tilbud til os om at købe varerne du har bestilt på siden.

Vi vil anerkende modtagelsen af din ordre ved at sende dig en automatisk genereret e-mail der accepterer din ordre. Med denne e-mail vil kontrakten blive indgået.

Kontrakten vil kun relatere til de specifikke varer der refereres til i vores e-mail der bekræfter vores accept af din ordre. Du bør læse og kontrollere detaljerne i denne e-mail for at sikre dig at de er korrekte. Hvis detaljerne i e-mailen der bekræfter din ordre ikke er korrekte, eller hvis du ikke er tilfreds med detaljerne i e-mailen, så kontakt os venligst på service@indeshop.dk.

Det kontraktlige sprog er engelsk.

Where we accept your order, we have a legal duty to supply goods that are in conformity with these Terms and Conditions.

4. Pris og leveringsomkostninger

Information der vises på denne side angående prissætning kan ændres af os uden varsel, men de viste priser på tidspunktet af enhver ordre der er placeret, vil være de priser der anvendes til den ordre. Af og til kan fejl opstå og varer kan være forkert prissat, under hvilke omstændigheder vi ikke vil være tvunget til at levere varerne til den forkerte pris eller overhovedet at levere dem. Vi vil (efter vores skøn) enten annullere din ordre og refundere prisen du har betalt eller bruge rimelige bestræbelser på at kontakte dig og spørge hvorvidt du ønsker at fortsætte med ordren til den korrekte pris. Hvis vi ikke er i stand til at kontakte dig eller du ikke ønsker at fortsætte med ordren til den korrekte pris, vil vi annullere din ordre og refundere prisen du har betalt. Dog, i tilfælde af at den korrekte pris af varerne er mindre end vores angivede pris, kan vi (ved vores skøn) fortsætte med din ordre og opkræve den lavere pris ved forsendelse.

Medmindre andet bliver angivet, er alle priser inklusiv VAT (hvor det er relevant) men eksklusiv leveringsomkostninger. Leveringsomkostninger kan ses under Forsendelse og Levering.

Når vi accepterer din ordre, har vi en lovlig pligt til at levere varerne der er i overensstemmelse med disse vilkår og betingelser.

5. Tilgængelighed og levering

Information på denne hjemmeside omkring tilgængelighed kan ændres af os uden varsel. Vi kan ikke garantere permanent eller fortsat tilgængelighed af alle produkter på denne side. Alle ordrer er underlagt tilgængelighed hele tiden. Vi leverer i hele verden medmindre levering er umuligt i visse områder. Vi vil levere varerne der er bestilt af dig til adressen du giver til os for levering på det tidspunkt du lavede din ordre på denne side.

Levering vil blive udført i overensstemmelse med informationen på produktsiderne efter din ordre er blevet accepteret.

Vi vil bruge rimelig anstrengelser på at levere varerne på enhver specificeret dato vi har erklæret os enige i, eller hvis ingen dato er specificeret, så inden for 30 dage efter den dag vi har accepteret din ordre. I tilfælde af uforudsete omstændigheder uden for vores rimelige kontrol (f.eks. ugunstige vejrforhold, uforudsigelige forsinkelser på grund af trafikpropper, vejarbejde, omkørsler eller mekaniske sammenbrud, i hvert tilfælde i det omfang ud over vores rimelige kontrol), kan vi muligvis være ude af stand til at levere varerne inden for disse tidsrammer og vi vil ikke være ansvarlige for enhver forsinkelse eller fiasko i at levere varerne hvis forsinkelsen eller fiaskoen er helt eller delvist forårsaget af sådanne omstændigheder. I tilfælde af at en levering ikke finder sted, vil vi og du blive enige om en alternativ leveringsdato.

Vi er heller ikke ansvarlige for enhver forsinkelse i levering der forårsages af utilgængelighed af nogen til at modtage levering af produkterne. Det er dit ansvar at kontakte posthuset eller fragtfirmaet for at arrangere opsamling eller levering af produkter der ikke kan leveres fordi du ikke var tilgængelig.

6. Betaling

Betaling for varer skal udføres i overensstemmelse med proceduren der er forklaret på informationssiden ”Forsendelse og betaling”.

7. Right to cancel

Du har ret til at annullere denne kontrakt indenfor 14 dage uden at angive nogen årsag. Afbestillingsperioden vil udløbe eter 14 dage fra den dag hvor du får, eller en tredjepart ud over fragtfirmaet og indikeret af dig får fysisk besiddelse af den sidste vare

For at udøve retten til annullering, skal du informere os (ROImedia E-Commerce BV, Roermondseweg 28, 6081 NV Haelen, Holland, service@indeshop.dk, Telefonnummer: +31 (0)88 800 9828) om din beslutning om at annullere denne kontrakt med en klar udmelding (f.eks. via brev sendt med posten, fax eller e-mail). Du kan bruge den vedlagte formular til annullering, men det er ikke obligatorisk. For at møde fristen for annullering, er det tilstrækkeligt for dig at give besked om din brug af retten til at annullere før annulleringsperioden er udløbet.

Effekter af annullering

Hvis du annullerer denne kontrakt vil vi tilbagebetale dig alle betalinger vi har modtaget fra dig, inklusiv leveringsomkomstninger (ud over de ekstra omkostninger der opstår hvis du vælger en type levering der er forskellige fra den billigste type standardlevering vi tilbyder). Vi kan vælge at fratrække beløb fra refunderingen for tab af værdi af enhver vare der er modtaget, hvis tabet er resultat af unødvendig håndtering fra din side. Vi vil refundere uden unødvendig forsinkelse og ikke senere end – (a) 14 dage efter dagen vi modtager enhver vare fra dig eller
(b) (hvis tidligere) 14 dage efter den dag du giver bevis på at du har returneret varerne eller
(c) hvis der ikke er blevet modtaget nogen varer 14 dage efter den dag hvor vi er blevet informeret om din beslutning om at annullere kontrakten.

Vi vil udføre refunderingen ved brug af samme betalingsmetode som du brugte for den oprindelige transaktion, medmindre du udtrykkeligt har erklæret dig enig i andet; i ethvert tilfælde vil du ikke modtage nogen gebyrer som resultat af refunderingen. Vi kan tilbageholde refunderingen indtil vi har modtaget varerne tilbage eller du har afgivet bevis på at du har sendt varerne tilbage, hvad end der er tidligst.

Du skal sende varerne eller give dem til os uden unødvendig forsinkelse og i ethvert tilfælde ikke senere end 14 dage fra dagen hvor du gav udtryk for din annullering af denne kontrakt til os. Fristen mødes hvis du sender varerne tilbage inden perioden på 14 dagen er udløbet.

Du er nødt til at stå for den direkte omkostning ved retur af varer.

Du står kun til ansvarlig for enhver tab af værdi af varerne der er opstået som resultat af håndtering ud over hvad der er nødvendigt for at anslå varens natur, karakteristika og funktion.

Retten til annullering gælder ikke til de følgende kontrakttyper:

• Kontakter for levering af varer der er lavet efter kundens specifikationer eller er tydeligt personificeret.
• Kontrakter for levering af varer der kan forringes eller udløbe hurtigt.
• Kontrakter for levering af forseglede varer der ikke er passende at returnere på grund af beskyttelse af helbredet eller hygiejneårsager og hvor forseglingen er blevet brudt efter leveringen.
• Kontrakter for levering af varer som er, efter levering, ifølge deres tilstand, uadskilleligt blandet med andre ting.
• Kontrakter for levering af forseglet lyd eller forseglet videooptagelse eller forseglet computersoftware hvor forseglingen er blevet brudt efter levering.
• Kontrakter for levering af et tidsskrift, nyheder og magasiner (også periodiske) med undtagelse af abonnementskontrakter.

8. Annullering af os

Vi forbeholder os retten til at annullere kontakten mellem os hvis, for eksempel:
- Vi har utilstrækkeligt lager til at levere de varer du har bestilt;
- Vi leverer ikke til dit område; eller
- Hvis en eller flere af varerne du har bestilt blev angivet med forkert pris.

Hvis vi annullerer din kontrakt, vil vi kontakte dig via e-mail og vil refundere enhver sum til din konto der er trukket af os fra dit kredit- eller debitkort så snart som muligt.

9. Titel og risiko

Du vil blive ejer af varerne du har bestilt når de er blevet leveret til dig og vi har modtaget klare midler i fuld betaling for varerne. Når varerne er blevet leveret til dig eller en person der er udnævnt af dig, vil varerne holdes på egen risiko og du vil være ansvarlig for dem.

10. Ansvar

I det omfang det ikke er forbudt ved lov, accepterer vi ikke ansvar for nogen:
- tab der ikke var/er forudsigelige (tab er forudsigeligt hvis det var en åbenlys konsekvens af vores brud eller hvis det var overvejet af dig og os på det tidspunkt hvor du og vi indgik i vores kontrakt);- tab der opstår når vi ikke er skyldige eller i strid med disse Vilkår og Betingelser; - forretningstab (som inkluderer tab af profit, tab af forretning, kontrakter, goodwill, forretningsmulighed og andre lignende tab, så vel som forretningsforstyrrelser). Intet i disse betingelser vil påvirker ethvert ansvar vi må have: (a) for svigagtig vildledning; (b) for dødsfald eller personskade opstået fra vores uagtsomhed: (c) under Part I af Forbrugerbeskyttelsesloven 1987; (d) for brud på enhver betingelse om titel eller stille nydelse af eller i forbindelse med varer leveret af os; eller (e) i relation til ethvert andet ansvar, inklusiv ethvert ansvar under lovgivning af salg af varer eller levering af services der muligvis ikke omfattet af gældende lov er ekskluderet eller begrænset.

11.  Hændelser udenfor vores kontrol

Vi har ikke noget ansvar over for dig for enhver forsinkelse i levering af varer du har bestilt der er forårsaget af enhver hændelse eller omstændigheder uden for vores rimelige kontrol (inklusiv, uden begrænsning, ulykker, ekstreme vejrforhold, ild, eksplosioner, oversvømmelse, storm, jordskæl, naturkatastrofer, manglende telekommunikationsnetværk, manglende evne til at bruge transportnetværk, naturbegivenheder, terrorangreb, krig, borgerligt oprør, optøjer, strejker, lockouts og andre industrielle tvister, handlinger eller begrænsninger af regering, og indførelse af restriktioner for import og eksport).

12. Generelt

Hvis enhver bestemmelse af disse Vilkår og Betingelser viser sig at være ugyldige, ulovlige eller ikke kan håndhæves, så vil gyldigheden, lovligheden og håndhævelsen af enhver anden del af disse Vilkår og Betingelser og den resterende del af den pågældende betingelse ikke blive påvirket.

Ingen person andre end dig og vi vil have nogen rettigheder til at håndhæve vores aftale, hvad end dette sker i henhold til Kontrakterne (tredjepartslovens rettigheder) 1999 eller andet.

Hvis vi ikke formår at insistere at du udfører enhver del af dine forpligtelser under vores aftale, eller hvis vi ikke håndhæver vores rettigheder mod dig, eller hvis vi er forsinket i at gøre dette, betyder det ikke at vi har frafaldt vores rettigheder mod dig og det vil ikke betyde at du ikke skal overholde disse forpligtelser. Hvis vi frafalder en standard mod dig, vil vi udelukkende gøre dette skriftligt, og dette vil ikke betyde at vi automatisk vil frafalde enhver senere standard mod dig.

Du må ikke tildele eller overføre dine rettigheder eller forpligtelser under vores aftale, medmindre vi erklærer os enige via skrift.

Vi kan opdatere, variere og ændre disse Vilkår og Betingelser fra tid til anden uden varsel. Hver gang du bestiller eller på anden vis køber enhver vare fra os, vil de Vilkår og Betingelser der er i kraft på dette tidspunkt være gældende (som angivet på dette websted). Kontroller venligst denne side for at sikre at du forstår hvilke Vilkår og Betingelser der gælder.

13. Lov og retsområde

Disse vilkår er reguleret af hollandsk lov. Enhver kontrakt for køb af varer fra denne side og enhver tvist eller krav der opstår som følge af eller i forbindelse med en sådan kontrakt, er underlagt hollandsk lov.