Retur

Du har ret til at annullere denne kontakt inden for 14 dage uden begrundelse. Afbestillingsperioden vil udløbe efter 14 dage fra dagen hvor du modtager, eller en tredjepart ud over fragtfirmaet og indikeret af dig modtager og er i fysisk besiddelse af den sidste vare.

For at udøve retten til afbestilling, skal du informere os (ROImedia E-Commerce BV, Roermondseweg 28, 6081 NV Haelen, Holland, service@indeshop.dk, om din beslutning om at annullere denne kontrakt ved en klar udmelding (f.eks. et brev sendt med posten, fax eller e-mail). Du kan bruge annulleringsformularen, men det er ikke obligatorisk. For at møde fristen for afbestilling, er det nok at du afsender en besked angående din brug af retten til afbestilling før afbestillingsperioden er udløbet.

Effekt ved annullering

Hvis du annullerer denne kontakt, vil vi tilbagebetale dig alle betalinger vi har modtager fra dig, inklusiv prisen for levering (ud over de ekstra omkostninger der opstår hvis du har valgt en type levering der er forskellig fra den billigste type standardlevering vi tilbyder). Vi kan vælge at fratrække beløb fra refunderingen for tab af værdi af enhver vare der er modtaget, hvis tabet er resultat af unødvendig håndtering fra din side. Vi vil refundere uden unødvendig forsinkelse og ikke senere end – (a) 14 dage efter dagen vi modtager enhver vare fra dig eller (b) (hvis tidligere) 14 dage efter den dag du giver bevis på at du har returneret varerne eller (c) hvis der ikke er blevet modtaget nogen varer 14 dage efter den dag hvor vi er blevet informeret om din beslutning om at annullere kontrakten. Vi vil lave refunderingen ved brug af den samme type betaling som du brugte til den oprindelig transaktion, medmindre du udtrykkeligt har erklæret dig enig i andet; i ethvert tilfælde, vil du ikke betale nogen gebyrer som resultat af refunderingen.

Vi kan tilbageholde refunderingen indtil vi har modtaget varerne eller du har givet bevis på at du har sendt varerne tilbage, alt efter hvad der er tidligst.

Du skal sende varerne eller aflevere dem til os uden unødvendig forsinkelse og i ethvert tilfælde ikke senere end 14 dage fra dagen hvor du har givet besked om din afbestilling fra denne kontrakt til os. Fristen overholdes hvis du sender varerne tilbage før perioden på 14 dage er udløbet.

Du bærer de direkte omkostninger ved returnering af varerne.

Du er kun ansvarlig for enhver formindsket værdi af varerne som følge af håndteringen, undtagen hvad der er nødvendigt for at fastslå varens art, egenskaber og funktion.